เมธา


1

ดำปานฟ้าผ่า พุงยื่นดังลูกโป่งสวรรค์ ข้อขาสั้นดังหลักกิโล

เรียกข้าว่าเมธา


เสนอนิยามใหม่

เมธา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง