นิยามที่ดีที่สุด
เมธา

ดำปานฟ้าผ่า พุงยื่นดังลูกโป่งสวรรค์ ข้อขาสั้นดังหลักกิโล


เรียกข้าว่าเมธา