นิยามที่ดีที่สุด
มีโทษนะ

เ็ป็นคำตักเตือนของ Webmaster ของเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง


การถล่มเว็บบอร์ด หรือโพสต์ภาพตัดต่อ/ลามก มีโทษนะ !

มีโทษนะ

หบง


มีโทษนะ!

มีโทษนะ

หบงคุวย


หบงพ่องสิ