เมทัส


1

คนตัวดำที่น่ารัก

เมทัสรัก.......
เมทัสดำ น่าตาน่ารัก


เสนอนิยามใหม่

เมทัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง