นิยามที่ดีที่สุด
มีทสปิน

ควยหมุนติ้วๆๆๆ


กำ ดูมีทสปินกันแจ้