นิยามที่ดีที่สุด
มนจ

ไม่แน่ใจ


แล้วว่าจะไปวันไหนที่ไหนกี่โมงมนจเลยว่ะ