มนจ


-1

ไม่แน่ใจ

แล้วว่าจะไปวันไหนที่ไหนกี่โมงมนจเลยว่ะ


เสนอนิยามใหม่

มนจ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง