นิยามที่ดีที่สุด
มุนจุนฮวี

น. ชื่อของผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่หน้าตาดีเกินไปจนเหมือนหลุดออกมาจากภาพวาด


• มุนจุนฮวีหล่อสร้างเรื่องอีกแล้ว
• มุนจุนฮวีแรงมาก