นิยามที่ดีที่สุด
มันจ้าซะเหลือเกิน

มันเจ็ง มันโหดมาก


วันนี้แดดร้อนจัง มันจ้าซะเหลือเกิน