มันจ้าซะเหลือเกิน


1

มันเจ็ง มันโหดมาก

วันนี้แดดร้อนจัง มันจ้าซะเหลือเกิน


เสนอนิยามใหม่

มันจ้าซะเหลือเกิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง