นิยามที่ดีที่สุด
มิ้นดี้

ก็แค่คนธรรมดา ที่เกรียนไปวันๆ


ท่านมิ้นดี้

มิ้นดี้

มิ้นดี้ คนแก่นิสัยดี น่ารัก สวย…
หัวแฟมสวบ! มิ้นดี้ คนแก่นิสัยดี
สวย!
สวย!
แต่ไม่อึ๋ม ดัดฟัน… ฟันเหล็ก… พราะมิ้นดีชอบฟัน…


มิ้นดี้ คนแก่นิสัยดี