นิยามที่ดีที่สุด
มันดูซะ

เสร่อ


แกมันดูซะมากอะ แย่ๆ