ตายห่า


2

ตกใจ

ตายห่ากูลืมของ


เสนอนิยามใหม่

ตายห่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง