ตู้เย็น


2

ทวารหนัก (เปรียบเหมือนตู้เย็นที่มีอาหารอยู่มากมาย)

ล้างตู้เย็น


เสนอนิยามใหม่

ตู้เย็น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง