นิยามที่ดีที่สุด
ตู้เย็น

ทวารหนัก (เปรียบเหมือนตู้เย็นที่มีอาหารอยู่มากมาย)


ล้างตู้เย็น