ต้าร์


1

น่ารัก...

กูชอบมึง


เสนอนิยามใหม่

ต้าร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง