นิยามที่ดีที่สุด
ตรงลง

= ตกลง
(แผลงมาจากคำว่า ตกลง)


วันนี้เรา ลองมาคิดในเรื่องของ สวรรค์กันนะครับ ตรงลงแล้ว ในดุสิตบุรี วงศ์บุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ ว่ามีความเป็นมายังไง แล้วในพระไตรปิฎก ได้กล่าวไว้ไหมว่ามีจริง แล้วถ้ามีคนมาถามเรื่องเหล่านี้เราจะตอบยังไง [By ฉัตรชัย วงศ์คำพัณบริพัตร]