ตรงลง


1

= ตกลง
(แผลงมาจากคำว่า ตกลง)

วันนี้เรา ลองมาคิดในเรื่องของ สวรรค์กันนะครับ ตรงลงแล้ว ในดุสิตบุรี วงศ์บุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ ว่ามีความเป็นมายังไง แล้วในพระไตรปิฎก ได้กล่าวไว้ไหมว่ามีจริง แล้วถ้ามีคนมาถามเรื่องเหล่านี้เราจะตอบยังไง [By ฉัตรชัย วงศ์คำพัณบริพัตร]


เสนอนิยามใหม่

ตรงลง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง