เตรียม


1

เตรียมอุดม
เตรียมทหาร

กูอยากไปเรียนเตรียมอะ
เตรียมไหนวะ ? อุดม? ทหาร?


เสนอนิยามใหม่

เตรียม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง