นิยามที่ดีที่สุด
เตรียม

เตรียมอุดม
เตรียมทหาร


กูอยากไปเรียนเตรียมอะ
เตรียมไหนวะ ? อุดม? ทหาร?