นิยามที่ดีที่สุด
เตรง

ตัวเอง, คนเป็นแฟนใช้กัน


เตรง กินฟูจิกันโน๊ะ