เตรง


5

ตัวเอง, คนเป็นแฟนใช้กัน

เตรง กินฟูจิกันโน๊ะ


เสนอนิยามใหม่

เตรง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง