นิยามที่ดีที่สุด
ตุรเกย์

เว็บการ์ตูนเว็บนึงที่เคยมีกฎเคร่งครัดมาก เช่น ห้ามพิมพ์ ก ไก่ ด้วยมือขวา ห้ามกดสเปซบาร์ระหว่างคำ หากโหลดแล้วต้องพร่ำพรรณาถึงพระคุณของผู้อัพโหลดมากกว่า 140 ตัวอักษร ปัจจุบันอยากโหลดก็โหลดแจ้


ลุงมอดเข้าตุรเกย์ไปโหลดโด H อีกแล้ว!!!