ตุรเกย์


15

เว็บการ์ตูนเว็บนึงที่เคยมีกฎเคร่งครัดมาก เช่น ห้ามพิมพ์ ก ไก่ ด้วยมือขวา ห้ามกดสเปซบาร์ระหว่างคำ หากโหลดแล้วต้องพร่ำพรรณาถึงพระคุณของผู้อัพโหลดมากกว่า 140 ตัวอักษร ปัจจุบันอยากโหลดก็โหลดแจ้

ลุงมอดเข้าตุรเกย์ไปโหลดโด H อีกแล้ว!!!


เสนอนิยามใหม่

ตุรเกย์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง