ตรู


1

ตรู=กู

ตรูหิว


เสนอนิยามใหม่

ตรู
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง