เตย เฌยเฉ่ย


1

คนเหี้ยไรเก๋ ชิบหาย

โสดด้วย


เสนอนิยามใหม่

เตย เฌยเฉ่ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง