ตาย


2

HP หมด , เสียชีวิต , ชิ้นชีพ

พ่อเธอตายยังอะ


1

เดี้ยง

เขาโดนรถเหยีบเดี้ยงคาที่


เสนอนิยามใหม่

ตาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง