นิยามที่ดีที่สุด
ตาย

HP หมด , เสียชีวิต , ชิ้นชีพ


พ่อเธอตายยังอะ

ตาย

เดี้ยง


เขาโดนรถเหยีบเดี้ยงคาที่