นิยามที่ดีที่สุด
ตามไปดู

รายการในตำนาน


"ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าของสิ่งนั้นจะเป็นของใคร ไม่ว่าของสิ่งไหนจะเป็นของคุณ ถ้าหากเรารู้ เราจะตามไปดู"