นิยามที่ดีที่สุด
ตุ้มตั้ม

ก็.....เ ็ดไง


........