ตุ้มตั้ม


1

ก็.....เ ็ดไง

........


เสนอนิยามใหม่

ตุ้มตั้ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง