ต่มตง


1

ตกลง

ตกลงว่าได้ไหม


เสนอนิยามใหม่

ต่มตง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง