ตามนั้นย์


21

ก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละ, ใช้ปิดท้ายประโยคบอกเล่า แปลว่า เห็นด้วย, ตกลง, เห็นควรด้วย

เราเกลียดบอยแบนด์ แต่เราไม่ชอบมาม่านะ <-- ตามนั้นย์


3

ตามนั้น + ย่ะ ลดรูป

ตามนั้นย์ สะกดถูกแล้ว ตามนั้นย์


เสนอนิยามใหม่

ตามนั้นย์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง