นิยามที่ดีที่สุด
ตามนั้นย์

ก็อย่างที่ว่าไปนั่นแหละ, ใช้ปิดท้ายประโยคบอกเล่า แปลว่า เห็นด้วย, ตกลง, เห็นควรด้วย


เราเกลียดบอยแบนด์ แต่เราไม่ชอบมาม่านะ

ตามนั้นย์

ตามนั้น + ย่ะ ลดรูป


ตามนั้นย์ สะกดถูกแล้ว ตามนั้นย์