ตุย


1

เป็นคำในเชิงลบ คล้ายๆ ตุ่ย ตุ
อารมณ์เทาๆ หม่นหมอง

วันนี้แต่งหน้าตุยจัง
ข้าวร้านนี้รสชาติตุยมากอย่าไปกินเชียว


เสนอนิยามใหม่

ตุย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง