นิยามที่ดีที่สุด
ตุย

เป็นคำในเชิงลบ คล้ายๆ ตุ่ย ตุ
อารมณ์เทาๆ หม่นหมอง


วันนี้แต่งหน้าตุยจัง
ข้าวร้านนี้รสชาติตุยมากอย่าไปกินเชียว

ตุย

ตาย อาจหมายถึงการเปรียบเปรยถึงการหายไป ไม่ตอบข้อความ หลับ เป็นต้น


มีคนตุย
มีคนตาย(เปรียบเปรยอาจหมายถึงหลับหรือหายไป)