ตุ๋ย


2

ตุ๋ย

ชั้นตุ๋ยเธอด้วยความรัก


0

(กริยา) เป็นลักษณะ การเข้าโจมตีจากทางด้านหลัง โดยแบบไม่รู้ตัว

เช่น

เกรียน1: เหี้ยสัส ! มังกี้ แม่งมาตุ๋ยกูอีกแล้ว เหรี้ยเอ้ย mid0 ทำไมไม่บอกวะไอ้กาก
เกรียน2: มึงไม่มีตาดู mini map หรอไงสัส


เสนอนิยามใหม่

ตุ๋ย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง