นิยามที่ดีที่สุด
ตุ๋ย

ตุ๋ย


ชั้นตุ๋ยเธอด้วยความรัก

ตุ๋ย

(กริยา) เป็นลักษณะ การเข้าโจมตีจากทางด้านหลัง โดยแบบไม่รู้ตัว


เช่น

เกรียน1: เหี้ยสัส ! มังกี้ แม่งมาตุ๋ยกูอีกแล้ว เหรี้ยเอ้ย mid0 ทำไมไม่บอกวะไอ้กาก
เกรียน2: มึงไม่มีตาดู mini map หรอไงสัส