ตุ้ม


1

แก่,แรง,โหด

เธอตุ้มมาก


เสนอนิยามใหม่

ตุ้ม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง