ตาแป๋ว


1

ตาวาววับเป็นประกาย,น่าเอ็นดู,ใสซื่อ

น้องแมวทำตาแป๋วเพื่อขอขนม


เสนอนิยามใหม่

ตาแป๋ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง