ตะไม


1

ทำไม

ตะไม?


เสนอนิยามใหม่

ตะไม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง