โตไปไม่มอด


1

โตไปไม่หนีทหาร ไม่ทำตัวมอดๆ ไง

แมวน้ำ: มีลูกสอนลูก มีหลานสอนหลานให้โตไปไม่มอดนะแจ้!


เสนอนิยามใหม่

โตไปไม่มอด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง