นิยามที่ดีที่สุด
โตไปไม่มอด

โตไปไม่หนีทหาร ไม่ทำตัวมอดๆ ไง


แมวน้ำ: มีลูกสอนลูก มีหลานสอนหลานให้โตไปไม่มอดนะแจ้!