นิยามที่ดีที่สุด
ตพ

ตพ คือ ตามโพสที่เราไลค์ของคนที่บอกว่า ไลค์โพสนี้บอกกินข้าวหน้าวอล์


กินข้าวด้วยน้ะ ตพ.