ตำแป๊บ


1

ดูที่ http://pojnanukrian.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7

---


เสนอนิยามใหม่

ตำแป๊บ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง