เตะเบย


2

ลักษณะของกริยาอย่างหนึ่ง

ไอ้เห้นี่กวนตีนจุงเบยพวกเราไปเตะแมร่งเบย


เสนอนิยามใหม่

เตะเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง