ตา(บุคคล)


1

คือบิดาของมารดา
หรือพ่อของแม่

เป็นคำพ้องเสียงกับอวัยวะที่ใช้ในการมองเห็น

ตา มา รถไฟ


เสนอนิยามใหม่

ตา(บุคคล)
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง