นิยามที่ดีที่สุด
ตุ๊บุ

จุ๊บุ จุ๊บ จูบ นั่นแหละ อยากแบ้วใสอิดอก- -.


ตุ๊บุนะเตง