ตุ๊บุ


2

จุ๊บุ จุ๊บ จูบ นั่นแหละ อยากแบ้วใสอิดอก- -.

ตุ๊บุนะเตง


เสนอนิยามใหม่

ตุ๊บุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง