ตนอย


1

คนที่ขี้อ่อย

คนนี้คือตนอย


เสนอนิยามใหม่

ตนอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง