นิยามที่ดีที่สุด
ตนอย

คนที่ขี้อ่อย


คนนี้คือตนอย