นิยามที่ดีที่สุด
ต้นสนเห่อหมอย

วัยรุ่นผู้คิดว่าตัวเองหล่อ : SYTOPYFUX (คำศัพท์ ทางวิทยาศาตร์) ใช้เรียกเด็กเห่อหมอย ระยะวัยรุ่น


ดังมากในหมู่วัยรุ่นเห่อหมอย ที่มีความคิดว่าตัวเอง หน้าเหมือนไผ่ ฮอร์โมนส์ แต่จริงๆ หน้าเหมือน เณรคำ