ต้นสนเห่อหมอย


1

วัยรุ่นผู้คิดว่าตัวเองหล่อ : SYTOPYFUX (คำศัพท์ ทางวิทยาศาตร์) ใช้เรียกเด็กเห่อหมอย ระยะวัยรุ่น

ดังมากในหมู่วัยรุ่นเห่อหมอย ที่มีความคิดว่าตัวเอง หน้าเหมือนไผ่ ฮอร์โมนส์ แต่จริงๆ หน้าเหมือน เณรคำ


เสนอนิยามใหม่

ต้นสนเห่อหมอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง