เต้น นรารักษ์


1

หมายถึง หน้าสวย สติเสีย มาจากเพลงหน้าสวยใจเสีย
คือคนที่หน้าตาดีๆ แล้วบ้าๆบอๆ เพ้อๆ หลุดๆ

มึงนี่เต้น นรารักษ์อีกละ คือแบบ หน้าสวยนะ แต่สติเสีย


เสนอนิยามใหม่

เต้น นรารักษ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง