นิยามที่ดีที่สุด
เต้น นรารักษ์

หมายถึง หน้าสวย สติเสีย มาจากเพลงหน้าสวยใจเสีย
คือคนที่หน้าตาดีๆ แล้วบ้าๆบอๆ เพ้อๆ หลุดๆ


มึงนี่เต้น นรารักษ์อีกละ คือแบบ หน้าสวยนะ แต่สติเสีย