ต้นตาล ธนพรรษ


1

เป็นเด็กหนุ่มตัวเล็ก... เตี้ยลํ่าดำ ชอบพูดภาษาตุรกีกากาอุซบลข่าน เขาเป็นเด็กชายที่ไม่เต็ม เกลียดคำว่า บ่องตง และ จุงเบย...

ต้นชอบขนมจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

ต้นตาล ธนพรรษ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง