นิยามที่ดีที่สุด
ต้นตาล ธนพรรษ

เป็นเด็กหนุ่มตัวเล็ก... เตี้ยลํ่าดำ ชอบพูดภาษาตุรกีกากาอุซบลข่าน เขาเป็นเด็กชายที่ไม่เต็ม เกลียดคำว่า บ่องตง และ จุงเบย...


ต้นชอบขนมจุงเบย