นิยามที่ดีที่สุด
ต้นกล้า

หน้าตาดีฮิปฮ๋าย


หล่อม๊ากกกกกกกกกกกก