ต้นกล้า


1

หน้าตาดีฮิปฮ๋าย

หล่อม๊ากกกกกกกกกกกก


เสนอนิยามใหม่

ต้นกล้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง