นิยามที่ดีที่สุด
ติน

ตินคือคนหล่อที่สุดในสามโลก ไม่อาจมีใครเท่าเทียมได้


เช่นสุดหล่อติน

ติน

1612+9554


1581465484