ติน


1

ตินคือคนหล่อที่สุดในสามโลก ไม่อาจมีใครเท่าเทียมได้

เช่นสุดหล่อติน


-1

1612+9554

1581465484


เสนอนิยามใหม่

ติน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง