ตะนี้


2

ตอนนี้

อยากสอบตะนี้


เสนอนิยามใหม่

ตะนี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง