นิยามที่ดีที่สุด
ตั้น

ดัก,ทำให้งง


สัส...มึงตั้นกูอีกแล้ว