เตะตัดขา


2

การขัดขวางคู่ต่อสู้ด้วยการประกาศความจริงอันโหดร้ายหรือการป้ายสี

ผมโดนเพื่อนเตะตัดขาตลอดเวลาไปจีบหญิง


เสนอนิยามใหม่

เตะตัดขา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง