นิยามที่ดีที่สุด
เตะตัดขา

การขัดขวางคู่ต่อสู้ด้วยการประกาศความจริงอันโหดร้ายหรือการป้ายสี


ผมโดนเพื่อนเตะตัดขาตลอดเวลาไปจีบหญิง