ตุ้ดหัวโปก


1

กะเทยที่แสดงออก แต่ตัดผมสั้น อายุยังน้อย อยู่ในวัยเรียนไม่เกินมัธยมต้น

ตุ๊ดหัวโปกคนนั้นตอแหลจัง


เสนอนิยามใหม่

ตุ้ดหัวโปก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง