นิยามที่ดีที่สุด
ตุ้ดหัวโปก

กะเทยที่แสดงออก แต่ตัดผมสั้น อายุยังน้อย อยู่ในวัยเรียนไม่เกินมัธยมต้น


ตุ๊ดหัวโปกคนนั้นตอแหลจัง