ติดสตั๊น


12

อากัปกิริยา ของอาการมึนหัว ซึ่งเกิดจากมีสิ่งมากระทำให้เกิดอาการมึนชั่วขณะ

สัส กุติดสตั๊น


3

เงิบ ค้างๆ เมาๆ

สตั้น 1 เดือน คือ เงิน 1 เดือน ค้างเป็นเดือน!!


2

การกระทำที่มึนงงทำให้ขยับไม่ได้

ฉิบหาย สตั้น 5วิ


เสนอนิยามใหม่

ติดสตั๊น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง