นิยามที่ดีที่สุด
ติดสตั๊น

อากัปกิริยา ของอาการมึนหัว ซึ่งเกิดจากมีสิ่งมากระทำให้เกิดอาการมึนชั่วขณะ


สัส กุติดสตั๊น

ติดสตั๊น

เงิบ ค้างๆ เมาๆ


สตั้น 1 เดือน คือ เงิน 1 เดือน ค้างเป็นเดือน!!

ติดสตั๊น

การกระทำที่มึนงงทำให้ขยับไม่ได้


ฉิบหาย สตั้น 5วิ