นิยามที่ดีที่สุด
ตดน้ำมัน

อาการตดชนิดหนึ่งจากการกินยาดักไขมันหลังอาหารมื้อหนัก ทำให้วันรุ่งขึ้น อุจจาระออกมามีน้ำมันไหลออกมาคล้ายแกงเทโพ


A:แกร แกร ชั้นกลับหอก่อนนะ นั่งเรียนต่อไม่ไหวแร้วแกร
B:ไมอ้ะ
A:คือกุตดน้ำมัน มึงอยากดูปะ ออกมาเป็นเลื่อมๆ ใสๆ
B:สัปดนจุงเบยยยย แอร๊ย ไป๊ล้างก้นไปชิ้วๆ >