นิยามที่ดีที่สุด
แตดมด

เล็กมากจน ยากที่คำนวณได้


"ใจเท่าแตดมด แต่คุยโต เหมือนทัองฟ้า"

แตดมด

เล็ก กะจิ๊ดริด ไม่มีอะไรเล็กกว่านี้อีกแล้ว


เมิงดูเค้กชิ้นนี้สิ ชิ้นละร้อย แต่อันเท่าแตดมด
แปล เมิงดูเค้กชิ้นนี้สิ ชิ้นละร้อย แต่ชิ้นเล็กมากก