แตดมด


1

เล็กมากจน ยากที่คำนวณได้

"ใจเท่าแตดมด แต่คุยโต เหมือนทัองฟ้า"


0

เล็ก กะจิ๊ดริด ไม่มีอะไรเล็กกว่านี้อีกแล้ว

เมิงดูเค้กชิ้นนี้สิ ชิ้นละร้อย แต่อันเท่าแตดมด
แปล เมิงดูเค้กชิ้นนี้สิ ชิ้นละร้อย แต่ชิ้นเล็กมากก


เสนอนิยามใหม่

แตดมด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง