ติดนวด


5

รีโมท!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ใครก็ได้เปลี่ยนช่องหรือปิดเสียงทีวีที กูมือไม่ว่างอุดหูอยู่


เสนอนิยามใหม่

ติดนวด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง