นิยามที่ดีที่สุด
ติดนวด

รีโมท!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ใครก็ได้เปลี่ยนช่องหรือปิดเสียงทีวีที กูมือไม่ว่างอุดหูอยู่