นิยามที่ดีที่สุด
ตูดซองมิน

ที่อาศัยของเอลฟ์


พี่ซีวอนบอกว่าเอลฟ์ไทยอยู่ในตูดซองมิน