ตูดซองมิน


3

ที่อาศัยของเอลฟ์

พี่ซีวอนบอกว่าเอลฟ์ไทยอยู่ในตูดซองมิน


เสนอนิยามใหม่

ตูดซองมิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง