ตดไข่


20

กลิ่นตดที่พิถีพิถันเป็นพิเศษจากการรับประทาน "ไข่" มากเกินไปก่อนหน้าการตด

ไอ่เหี้ย มึง นี่มึงตดไข่ ...


เสนอนิยามใหม่

ตดไข่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง